Idrettsforeningen

Om oss

Om oss

                    

Vålerengens Idrettsforening (VIF) er et allianseidrettslag, hvor de respektive klubbene Vålerenga Fotball, Vålerenga Ishockey, Vålerenga Ishockey elite, Vålerenga Håndball, Vålerenga Amerikansk fotball, Vålerenga Basketball, Vålerenga Innebandy og Vålerenga Ski er tilknyttet i et forpliktende fellesskap. Alle som er medlem i en klubb i VIF-systemet, er også automatisk medlem i idrettsforeningen, og har medlemsrettigheter der, bla. stemmerett på idrettsforeningens årsmøte.

 

Lederne i de enkelte klubbene sitter i hovedstyret i Vålerengens idrettsforening. Idrettsforeningen har arbeidsutvalg, utvalg og komiteer som forbereder saker for styret og årsmøtet. De enkelte klubbene har egne styrer og årsmøter, samt egen økonomi.

Samlet medlemstall i 2011 er 2801, fordelt slik på idrettene:

 • Fotball: 1628
 • Ishockey: 458
 • Håndball: 285
 • Amerikansk fotball: 165
 • Basket: 135
 • Innebandy: 105
 • Ski: 25 

Idrettsforeningen har i tillegg til klubbene to spesielle grupper som er viktig for bredden i tilbudet vårt, nemlig Aldermannsligaen og Dameligaen. Disse gruppene tar vare på tidligere aktive idrettsutøvere og støttepersonell  i VIF, de bidrar til viktige arbeidsoppgaver i foreningen, bla. som aktive deltakere i ulike utvalg osv. og de holder tempoet oppe for medlemmer og støttepersonell som ikke lenger driver på konkurransenivå.

VIF er norgesmester i norgesmesterskap. Ikke noen klubb i Norge kan oppvise så mange mesterskap som oss!  

(Fakta pr. 01.06.2013)

Meritter (seniornivå, offisielle mesterskap):

Norgesmester:              50 ganger
Seriemester:                 49 ganger
Kongepokalvinner:      43 ganger
Fotball, menn:              Norgesmesterskap og kongepokalvinner:  4 
                                     Seriemesterskap: 5

Ishockey, menn:       Norgesmesterskap og kongepokalvinner: 26
                                 Seriemesterskap/eliteseriemesterskap: 28

Ishockey, damer:      Norgesmesterskap: 11. Kongepokalvinner: 10
                                 Eliteseriemesterskap: 6

Rinkbandy, damer:    Norgesmesterskap: 4. Kongepokalvinner: 3
                                  Seriemesterskap: 6  

Amerikansk fotball:   Norgesmesterskap: 5  (Inkl. før innlemmelse i VIF: 10)
                                 Seriemesterskap: 4  (Inkl. før innlemmelse i VIF: 12)

VIF ble organisert som allianseidrettslag i 1989, i første rekke som en følge av økonomisk uro i de største idrettene, i fotball og ishockey, noe som truet virksomheten i hele idrettsforeningen. I dag har hver klubb selvstendig ansvar for egen økonomi. Alle klubber som skal spille på lisens for Vålerenga, må være opptatt i foreningen, for tida er det 8 klubber, 6 lagidretter og 1 klubb for individuell idrett (ski).

Idrettforeningen har i hovedsak disse hovedarbeidsområdene i dag:

 • Være fellesnevner for klubbene i allianseidrettslaget, verne om og bidra til samhold, kulturen og tradisjonene.
 • Bidra til at Vålerenga skal være blant de fremste breddeidrettsklubbene i Norge, både resultatmessig, mht bredden i aktivitetene, og medlemstall.
 • Overvåking av merkevaren og logoen. Holde orden på kontrakter og retningslinjer knyttet til bruken av dette. Bla. passe på fargevalg og godkjenne hjemme- og reservedrakter til alle klubbene og påtale all (kommersiell) bruk av vår logo som ikke er godkjent.
 • Bidra til felles uttrykk og kommunikasjon gjennom bla. felles internettportal og medlemsavis
 • Følge med på at våre grunnverdier for arbeidet holdes i hevd; frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettsaktivitet i Vålerenga skal bygge på idrettsglede, felleskap, helse og ærlighet. Vi jobber for et idrettsmiljø uten vold og rasisme, og er nøytrale i politiske og religiøse spørsmål.
 • Tar vare på klubbens historie, bla. gjennom å lede og gjennomføre markering av jubileer (100 år i 2013), og ta vare på alt materiale av historisk interesse.
 • Vedta tildeling av hedersbevisninger (æresmedlemskap og fortjenestemedalje) og vedlikeholde regelverket rundt disse.
 • Ivareta eierinteressen og bevaringen av ”Brakka” – idrettsforeningens klubbhus og tilholdssted siden 1950-årene.

Stiftelsen av allianseidrettslaget:

 

Vålerengens IF - klubben som ble delt i tre

 

”Midt på 80-tallet gikk plutselig ikke folk på Vålerengens fotballkamper lenger. Men fortsatt brukte man penger. At tilskuerne ikke kom skyldtes været, VM i fotball, TV og OL. "Neste år blir det bedre", sa man. Men det ble det ikke. Nye ledere kom til. Men fortsatt brukte man like mye penger. Penger man ikke hadde. En dag var det slutt og Vålerengens Idrettsforening måtte møte i Oslo Skifterett. "Konkurs", krevet en kreditor brutalt. En ukjent støttespiller kom med en sjekk. Vålerengens I.F. ble reddet av gong-gongen da dommeren var i ferd med å telle klubben ut på knock-out.

Krisen var et faktum. Men i krisetider kommer ofte også kreative løsninger. Etter et mislykket mellomspill med et aksjeselskap, dukket ideen om tredeling (fisjon) opp igjen. Nå hadde publikum begynt å gå på ishockeykamper. Ishockey var blitt folkesport. Vålerengens Ishockeylag hadde begynt å tjene penger.

Håndballen har aldri verken brukt særlig mye penger, eller tjent særlig. Men den sportslige kvaliteten var også kommet inn her. Grunnlaget for fisjonen var skapt.

Etter et kort komite-arbeid, var inntillingen klar. Vålerengens Idrettsforening ble ribbet, men fikk beholde livet. Samtidig ble det født et tre-hodet troll: VIF Fotball, VIF Ishockey og VIF Håndball. Tre forskjellige klubber i samme familie, bygd på prinsipper om egen styrer, egen økonomi og egen sportslig satsing, men allikevel et forpliktende fellesskap. Vedtaket på generalforsamlingen 27. april 1989 var banebrytende i norsk idrettshistorie.”

 

(Utdrag  fra Per A. Flod sin artikkel i Bladet Vål´enga  nr 1- 1990.)  


 

Vålerengens Idrettsforenings Formenn  

                                                                

1913          Thoralf Hansen                             

1913-14    Emil Larssen                               

1914-15    Ludvig Larsen                              

1915-16    Sverre Jørgensen                         

1916-18    Oscar Karlsen                              

1918          Eugen Larsen                             

1918-22    Oscar Larsen                              

1922-24    Nic. Syvertsen                             

1924-25    Kr. Tøgersen (Tøgard)                    

1925-26    Thorbjørn Johnsrud                       

1926-28    Ingvald Hansen                             

1928-29    Trygve Larsen                               

1929-31    Paul Berg                                     

1931-33    Walther Thorstensen                     

1933-34    Trygve Larsen                             

1934-36    Erling Føyen                                

1936-38    Einar Øiseth                                 

1938-39    Olav Udness                                

1939-46    William Winther                           

1946-47    Walther Thorstensen                    

1947-49    Erling Knudsen                             

1949-50    Walther Thorstensen

1950-52    Erling Knudsen

1952-54    Bjørn Aage Rasmussen

1954-56    Georg Hebæk

1956-64    Odd Skaug

1964-68    Elef Kyvåg

1968-73    Odd Skaug

1973-76    Elef Kyvåg

1976-79    Jan Hellerud

1979-83    Odd Skaug

1983-85    Bjørn Aage Rasmussen

1985-87    Arne Moen

1987-88    Svein Larsen

1988-90    Jan Hellerud

 

Vålerengens Idrettsforenings ledere

(Etter opprettelsen av Allianseidrettslaget)

 

1990-92   Odd Skaug

1992-93   Gunnar Alf Larsen

1993-98   Arne Eriksen

1998-02   Berit Knudsen

2002-04   Odd Skarheim

2004-09   Morten Grødahl

2009-       Hanne Finstad 

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift