Lektor Hans Møller Gasmann

I 1898 tok lektor Hans Møller Gasmann initiativ til å danne fotballgruppa Spark, som senere skulle bli til Vålerengens Idrettsforening.

September 1898 sammenkalte Lektor Hans Møller Gasmann Vaalerengens Ynglingeforening for å danne fotballgruppa Spark. Det ble forløperen til VIF. Dette møtet ble avholdt i Ynglingeforeningens møtelokale i Ingeborggata 8.

Hans Møller Gasmann,
født 28. januar 1872, fødested Christiania, død 6. desember 1961, dødssted Oslo. Skolemann og speiderleder. Foreldre: Marinekaptein Hans Møller Gasmann (1839–86) og Gustava Jenny Octavia Garben (1846–1925). Ugift.

Hans Møller Gasmann var mesteparten av livet en populær lektor ved Frogner skole. Men landskjent ble han som speidersjefen, som fra speiderbevegelsens start i Norge satte sitt preg på dens ideologi og dens utforming.

Møller Gasmann, slik han alltid ble kalt, var født og oppvokst i det gamle Christiania. Etter examen artium 1890 studerte han teologi og ble cand.theol. 1896. Da var han først “filialbestyrer” i Vålerengen KFUM, hvor han var medlem og delvis formann resten av livet. 1898 ble han vikarprest og senere fungerende res.kap. i Trefoldighet menighet samtidig som han fra 1901 var lærer ved Christies skole. 1904 kom han som lektor til Frogner skole, hvor han fra 1919 også var sekretær og fra 1933 inspektør inntil han tok avskjed 1942.

Kilde: Store norske leksikon, Per Voksø.