Fotballgruppen Spark

Fotballgruppen Spark fra Vaalerengens Ynglingeforening var forløperen til VIF. De trente på Lille Etterstad, der kolonihagen ligger i dag.

9. mai 1903 ble fotballpartiet Sparks første generalsforsamling avholdt, og Sigurd Torp ble valgt til klubbens første forman. På spillekveldene på Lille Etterstad samlet det seg hundrevis av av tilskuere som med glød fulgte de spennende situasjonene som ofte oppsto. Av og til møtte kadetter fra Krigsskolen opp. Tidligere rektor, nå pastor Møller Gasmann hadde skaffet engelske spilleregler og fikk etterhvert utviklet fotballpartiet i dyktighet og anseelse.  (Kilde: "Fra Sotahjørnet til Bohemen"; Gjerdalen og Teigøy)

Bildet viser Sparks røde og blå parti etter kamp på Lille Etterstad i juni 1905.