VIFs første styre fra 1913 til 1914.

Fra venstre Alf Andersen, Thoralf Hansen, Hermod Skjersåker, Emil Larsen og Oscar Wikerholmen.

Vaalerengens Idrettsforening ble stiftet  29. juli 1913, og de første idrettsgrenene var fotball, ski, friidrett og bryting. De 27 tilstedeværende medlemmer ble oppført som klubbens stiftere.

Talen for dagen karakteriserte Vaalerengens Idrettsforenings store og ideelle formål:

"Må saa vor klubb blive den idrettsforening som i august i fjor ble antydet av dens stiftere:
En stor samlingsorganisasjon for distrigtet, som en formidler av al vor streven, tro og haab paa klubbens menn og det skulde heller ikke være os det mindste imod om vi kunde magte at opfostre klubbens medlemmer til kamp og strid for dens merke og initialer og til arbeide og glede til dem selv.

Det vilde være hyggelig om de skulle utføre sitt arbeide for idrætssagen iden klubben vor, vil vedvære at blive lige trivelige og fulde av arbeidsglede, som de hidtil have været, og maa de beslutninger som for fremtiden maatte avfattes blive foreningen vor verdig, ligesom det er en hovedbetingelse at salighed og flid maa prege administrasjonens virksomhed."