Årsmøte i Vålerengens Idrettsforening

Tirsdag 22. mai avholder Vålerengens Idrettsforening årsmøte i Valhall. Nyhet 15. mai: Årsmøtepapirer er lagt ut.

Årsmøtet starter kl. 18.00 og gjennomføres i Valhall. 

Årsmøtepapirer finner du vedlagt her på denne nettsiden.    
Klikk på vedlegget: "Innkalling Årsmøte VIF 2012.doc"

Hvis du ønsker å få det tilsendt på mail, så send en mail til: 
tanja.johansen@getmail.no


Dagsorden 

 1. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden
 2. Godkjenning av fullmakter
 3. Valg av dirigent, sekretær, samt to personer til å undertegne protokollen
 4. Styrets beretning
 5. Beretning og regnskap fra stiftelsen Tippens Fond
 6. Regnskap 2011
  1. Revisjonsrapport
  2. Godkjenning av regnskap og disposisjoner
 7. Innkomne forslag
 8. Fastsettelse av kontingent
 9. Budsjett 2012
 10. Valg
  1. Hovedstyre
  2. Komiteer og utvalg
  3. Revisor
  4. Ny valgkomité (styrets innstilling)

 Vel møtt!

 

Med vennlig hilsen

Vålerengens Idrettsforening

Hovedstyret