Protokoll fra Årsmøtet 2012

Vedlagt er protokoll fra årsmøtet i Vålerengens Idrettsforening, den 22. mai 2012 i Valhall.