Berit Knudsen utnevnt til æresmedlem!

På årsmøtet i 100 års jubileumsåret i Vålerengens idrettsforening 22. mai, ble Berit Knudsen utnevnt til æresmedlem. Berit er dermed kvinne nr 3 som har fått denne aller høyeste hedersbevisingen i VIF. I løpet av de 100 årene VIF har eksistert er det utnevnt 11 æresmedlemmer. Berit meldte seg inn i Vålerengens idrettsforening for 50 år siden, 12 år gammel. Siden da har hun en merittliste som få kan vise til. 33 år med verv i VIF, mange av dem svært krevende, og 13 år med verv i idrettskrets og forbund. Lovene til VIF bestemmer at æresmedlemmer skal utnevnes på årsmøtet. Feiring og festivitas for Berit kan alle som kommer på jubileumsfesten 14. september være med på.

Årsmøtet i Vålerengens idrettsforening 22. mai 2013

Forslag fra Hovedstyret:

Berit Knudsen utnevnes til æresmedlem i Vålerengens idrettsforening. Forslaget har enstemmig oppslutning i Hovedstyret (jf krav i våre retningslinjer). Det skal stemmes over forslaget på årsmøtet. Det kreves 2/3 flertall og skriftlig avstemning på årsmøtet for at forslag om æresmedlem skal bli vedtatt. Forslaget om å utnevne Berit Knudsen som æresmedlem ble fremmet i brev av 1. oktober 2012 av styret i Dameligaen. Hovedstyret mottok forslaget og oversendte det til Hedersbevisningskomiteen … Hedersbevisningskomiteen anbefalt forslaget i brev av 1. februar 2013. Hovedstyret har behandlet forslaget i to møter, i siste behandling 15.april 2013, og ved avstemningen på samme møte fikk forslaget enstemmig oppslutning.

 

Om Berit Knudsen i VIF:

Berit Knudsen, født 16.8.1950, meldte seg inn i VIF i 1962 og i Dameligaen i 1988. Hun spilte på pikelag og juniorlag, samt A- og B-lag i håndball, men det var som administrator hun utmerket seg helt spesielt. Hun ble tildelt Fortjenstmedaljen i 1993. Hun har levert en langvarig og grundig innsats for VIF i administrative verv og arbeidet i en rekke komiteer. Hun har i tillegg representert VIF med tillitsverv i Oslo Idrettskrets og i Norges Håndballforbund.

Av hedersbevisninger har hun, i tillegg til VIFs Fortjenstmedalje, blitt tildelt Oslo Idrettskrets Hederspokal m/diplom i 2000 og ble i 2009 eksklusivt medlem av Håndballveteraner i Oslo.

Hennes første verv i VIF var oppmann damer B, håndball 1971-74.
Hun har hatt følgende administrative verv i VIF:

 • Sekretær, håndballavdelingen 1974-75.
 • Styremedlem VIF 1975-76.
 • Viseformann VIF 1976-77.
 • Styremedlem, håndballavdelingen 1976-77, 1985-86.
 • Sekretær, håndballavdelingen fra august 1979-1980, 1983-85.
 • Formann, håndballavdelingen 1980-83.
 • Formann ”VIF-bua” 1983-85.
 • Styremedlem VIFs Hovedstyre 1987-88.
 • Leder Vålerenga Håndball 1988-91.
 • Nestleder i VIF 1997-98.
 • Leder i VIF l998-2002.

 

Komitèarbeid:

 • Medlem ad-hoc-komitè ”Bemanning Valle” 1983.
 • Medlem valgkomitè i VIF 1985.
 • Medlem jubileumskomitè ”VIF 75 år” 1987.
 • Medlem VIF ”Omorganiseringkomitè” 1987-89.
 • Leder VIF valgkomitè 2002-03.
 • Leder Vålerenga Fotballs valgkomitè 2003-04.
 • Leder jubileumskomitè 2009, ”VIF 100 år 2013” til september 2011.
 • Nå er hun leder av Dameligaen.

 

Tillitsverv i forbund/krets:

 • Styremedlem i Oslo Idrettskrets, leder styringsgruppe ”Utdanning” 1991-93.
 • Styremedlem Oslo Idrettskrets, leder styringsgruppe ”Storbyprosjekt” 1993-97.
 • Medlem Norges Håndballforbunds ”Konfliktutvalg” 1991.
 • Medlem Oslo Idrettskrets Lovkomitè 1997-2000.
 • Medlem Oslo Idrettskrets Reservefondskomitè 2000-2003.

Berit Knudsen har hatt 33 års verv i VIF og 13 års verv i krets og forbund. Mange av disse vervene har vært særs krevende, som mangeårig formann/lederverv i VIF, som hun har utført på en grundig og samvittighetsfull måte, som har hatt stor betydning først og fremst for Håndballavdelingen/Vålerenga Håndball, men også for Vålerengens IF hvor hun la ned et beundringsverdig arbeide i de 4 årene hun satt som leder. Hun har alltid krevd mye av seg selv, men også mye av sine medarbeidere. Dette har bidratt til at hennes arbeider har vært preget av høy kvalitet og kjent langt utenfor Vålerengens Idrettsforening gjennom hennes virke i styret i Oslo Idrettskrets, ikke minst hennes ledelse av ”Storbyprosjektet” 1993-97 huskes fortsatt blant mange aktører innen Oslo-idretten og i enda videre kretser. Hun har således vært en utmerket ambassadør for VIF, og økt Vålerengens Idrettsforenings anseelse innen idrettsbevegelsen.

Konklusjon:
Berit har en langvarig merittliste av verv for VIF, Oslo Idrettskrets og Håndballforbundet i perioden 1971 til 2013, en periode på 42 år, og hennes måte å utføre disse vervene på, har avstedkommet den største respekt langt utenfor VIF-kretser. Hennes sterke engasjement i de verv hun har tatt på seg, har smittet over på medarbeiderne, og således forsterket betydningen av hennes innsats for idretten i VIF. Hun er 100% Vålerenga.