Årsmøte i Vålerengens Idrettsforening

Vi vil med dette innkalle alle medlemmer til årsmøte i Vålerengens Idrettsforening tirsdag 20. mai kl. 18.00 i Valhall. (Kantina)

Innkalling årsmøte i Vålerengens idrettsforening.
Tirsdag 20 mai kl 18.00 i kantina på VALLHALL.

Dagsorden:       

 1. Godkjenne de stemmeberettigede

 2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden

 3. Velge dirigent og referent samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen

 4. Behandle styrets årsmelding, herunder klubbenes avsnitt i årsmeldinga.

 5. Behandle  beretning og regnskap 2013 fra Stiftelsen Tippens fond

 6. Behandle regnskap 2013:
  Revisjonsrapport
  Godkjenning av regnskap og disposisjoner

 7. Behandle innkomne forslag.

 8. Fastsette medlemskontingent  

 9. Vedta budsjett

 10. Foreta følgende valg:
  Hovedstyre
  Komiteer, styrer og utvalg
  Revisor
  Valgkomite