Dagsorden og dokumenter til ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte i Vålerengens Idrettsforening den 1. september 2014 kl. 1800 i kaféen i Valhall.

DAGSORDEN:

1. Godkjenning av de stemmeberettigede
2. Godkjenning av innkallingen, sakliste og forretningsorden
3. Valg av dirigent(er), referent(er) samt to medlemmer til å undertegne protokollen
4. Behandle forslag til omorganisering i Vålerenga fotball, i henhold til VIF v/Hovedstyrets forslag, herunder
- behandle forslag til lovendringer.