Protokoll fra ekstraordinært årsmøte

Vedlagt er protokollen fra det ekstraordinære årsmøtet i Vålerengens Idrettsforening avholdt den 1. september 2014.