Innkalling til årsmøte

Vi har med dette gleden av å innkalle til årsmøte i Vålerengens Idrettsforening tirsdag 19. mai kl. 18.00 i Brakka.

Dagsorden

 1. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden
 2. Godkjenning av fullmakter
 3. Valg av dirigent, sekretær, samt to personer til å undertegne protokollen
 4. Styrets beretning
 5. Beretning og regnskap fra stiftelsen Tippens Fond
 6. Regnskap 2014
  1. Revisjonsrappor
  2. Godkjenning av regnskap og disposisjoner
 7. Innkomne forslag
 8. Fastsettelse av kontingent
 9. Budsjett 2015
 10. Valg
  1. Hovedstyre
  2. Komiteer og utvalg
  3. Revisor
  4. Ny valgkomité (styrets innstilling)