Ove Bengt Berg valgt til ny redaktør for nettsiden vif.no

På årsmøtet 2015 ble vårt mangeårige medlem Ove Bengt Berg valgt til ny redaktør for nettsiden vif.no. Han er leder for Vålerenga Ski, i tillegg til også å være redaktør for Vålerenggutten. Vi ønsker han lykke til!