Hanne Finstad takker for seg

Etter seks år som leder av hovedstyret i VIF, tok Hanne Finstad ikke gjenvalg som leder for en ny periode. I denne perioden er det gjort mye bra for foreningens plass og ledelse av klubbene i vår allianse. Hun var leder da vi feiret foreningens 100 års jubileum. På bildet takkes hun av foreningens nestleder Arnold Nybo på årets årsmøte. Det ble på årsmøtet ikke valgt noen ny leder som kunne følge etter henne, så det må innkalles til en ekstraordinær generalforsamling innen utgangen av juni for å velge ny leder i VIF. Som ny nestleder ble valgt Gunn Ovesen.