Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Vålerengens Idrettsforening 19. august.

Det innkalles til ekstraordinært årsmøte i Vålerengens idrettsforening jf vedtak på årsmøtet 19. mai og oppfølging i hovedstyret. Dato: Onsdag 19. august. Sted: Brakka. Tid: Kl 18.00

Dagsorden

1. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden
2. Godkjenning av fullmakter
3. Valg av dirigent, sekretær, samt to personer til å undertegne protokollen
4. Valg av leder i VIF

(Se vedlegg for sakspapirer)