Protokoll fra årsmøtet 2015

Vedlagt er signert protokoll fra årsmøtet 19. mai 2015