Stein Morisse ny leder i Vålerengens Idrettsforening!

På det ekstraordinære årsmøtet i Vålerengens Idrettsforening 19. august ble Stein Morisse, 65 år, valgt til ny leder.

Valget av ny leder var det eneste punktet på årsmøtet. Stein Morisse har tidligere arbeidet mest i Vålerenga Fotball, der han har vært med i kontrollkomiteen. Han har også drevet mye frivillig tillitsmannsarbeid som vakt både på Ullevaal og Vallhall. Han ser fram til arbeidet med å skape VIF til et nyttig felles organ for alle klubbene i foreningen. 

I det daglige er Stein salgsleder i et bilfirma. Om sommeren liker han å gå lange turer i fjellet sammen med venner.

Han ønskes lykke til med det nye vervet. 

OBB=