Tippens fond

Søknadsfrist for støtte fra Tippens fond høsten/vinteren 2015/16 er 15.september 2015.

Tiltak det kan søkes om:

1.      Instruksjonsaktivitet i juniorsektoren.

2.      Aktive utøvere under utdanning.

3.      Utdanning av idrettsledere.

4.      Andre tiltak innen Vålerengens idrettsforening.

Fondsstyret gjør oppmerksom på at samlet sum som deles ut pr år er ca 50 000 kr,- vanligvis fordelt på 3-5 prosjekter.

Søknader sendes på mail til:

Arne Haukeberg, sekretær i fondet,  mailadr:  ahauken6@gmail.com.

eller

Hanne Finstad, leder i Tippens fond: hanne.finstad@kmd.dep.no