Innkalling til årsmøte i Vålerengens Idrettsforening

Årsmøtet holdes på Ullevål stadion onsdag 25 mai kl. 17.00. (Thoresen - losjen) Forslag til årsmøtet må være styre i hende innen onsdag 11. mai. Sakspapirer er vedlagt.

Årsmøte i Vålerengens Idrettsforening

25. mai 2016 kl. 17.00 på Ullevål stadion (Thoresen - losjen)

Dagsorden:

 1. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden
 2. Godkjenning av fullmakter
 3. Valg av dirigent, sekretær, samt to personer til å undertegne protokollen
 4. Styrets beretning
 5. Beretning og regnskap fra stiftelsen Tippens Fond
 6. Regnskap 2015
  1. Revisjonsrapport
  2. Godkjenning av regnskap og disposisjoner
 7. Innkomne forslag
 8. Fastsettelse av kontingent
 9. Budsjett 2016
 10. Valg
  1. Hovedstyre
  2. Komiteer og utvalg
  3. Revisor
  4. Ny valgkomité (styrets innstilling)

Forslag til årsmøte må være styre i hende innen 11. mai.
Sakspapirene vil ligge på nett fra 18. mai.

Vi gjør oppmerksom på at samtlige som deltar på årsmøtet ser cupkampen gratis etterpå.