Innkjøring via Innspurten stenges

Den 25. mai 2016 vil Innspurten stenges for gjennomkjøring til Vallhall i forbindelse med utbyggingen av nye Vålerenga stadion og ny skole. Det er blitt etablert ny adkomstvei fra Dronning Margretes vei som vil gi tilkomst til Vallhall.

Avkjøringer i Innspurten, frem til midlertidig avkjøring til Helsfyr Atrium vil fortsatt være tilgjengelige.

Vi vil ytterligere informere om at denne veien også vil bli benyttet til anleggstrafikk, og vi anmoder brukere av ny adkomstvei til å kjøre varsomt. Fartsgrensen på ny adkomstvei er 30 km/t. All omlegging vil bli skiltet.

Alternativ omkjøring:

-          Fra Grenseveien:

Kjør nordover på Grenseveien og passer krysset Grenseveien/Innspurten. Ta andre avkjøring i første rundkjøring og ta deretter til høyre og inn på Økernveien i krysset Grenseveien/Økernveien. Ved neste rundkjøring ta 1. avkjøring og fortsett frem til neste rundkjøring og igjen ta 1. avkjøring. Fortsett sydover på ny adkomstvei frem til avkjøring for p-plass Vallhall.

For fotgjengere og syklister vil tidligere omlagte ruter fortsatt gjelde. For ytterligere informasjon, besøk prosjektets hjemmeside: www.vkip.no