Protokoll fra årsmøtet i Vålerengens Idrettsforening

Vedlagt er protokoll fra årsmøtet som ble avholdt den 25 mai 2016 på Ullevål stadion.