Årsmøte i Vålerengens Idrettsforening

Vi har med dette gleden av å innkalle til årsmøte i Vålerengens Idrettsforening onsdag 29. mars kl. 18.00 i Brakka. Vedlagt er sakspapirene.

Dagsorden

1. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden
2. Godkjenning av fullmakter
3. Valg av dirigent, sekretær, samt to personer til å undertegne protokollen
4. Styrets beretning
5. Beretning og regnskap fra stiftelsen Tippens Fond
6. Regnskap 2016
    a. Revisjonsrapport
    b. Godkjenning av regnskap og disposisjoner
7. Innkomne forslag
8. Fastsettelse av kontingent
9. Budsjett 2017
10. Valg
    a. Hovedstyre
    b. Komiteer og utvalg
    c. Revisor
    d. Ny valgkomité (styrets innstilling)