Protokoll fra årsmøtet 2017

Vedlagt er signert protokoll fra årsmøtet som ble avholdt den 29. mars 2017 i Brakka.