Tippens fond

Søknadsfrist for støtte fra Tippens fond høsten/vinteren 2017/2018 er 15.september 2017.

Tiltak det kan søkes om:
1.      Instruksjonsaktivitet i juniorsektoren.
2.      Aktive utøvere under utdanning (stipend for eksempel).
3.      Utdanning av idrettsledere.
4.      Andre tiltak innen Vålerengens idrettsforening.
 
Fondsstyret gjør oppmerksom på at samlet sum som deles ut pr år er ca 50 000 kr.
 
Søknader sendes på mail til:
Arne Haukeberg, sekretær i fondet,  mailadr:  ahauken6@gmail.com.
eller
Hanne Finstad, leder i Tippens fond: hanne.finstad@kmd.dep.no