Vålerengens Idrettsforening og utvikling i antall medlemer.

En statistisk oversikt over totalt antall medlemmer i Vålerengens Idrettsforening fra 2006 til 2016.

Odd Syversen har laget denne oversikten som viser utviklingen av den totale medlemsmassen i VIF.
Basis for å kunne følge medlemsutviklingen ligger i tall fra Oslo Idrettskrets, årlige tall som klubbene
i Vålerengens Idrettsforening selv har meldt inn. I tillegg til kjønnsdeling blir det registrert 5 aldersgrupper:

  • Under 6 år
  • 6 – 12 år
  • 13 – 19 år
  • 20 – 25 år
  • Over 25 år

I materialet som er bearbeidet, er de to første gruppene slått sammen og kalt «under 12 år».
11 års utvikling viser at VIF har øket medlemsantallet fra 2.479 til 3.571, altså med 1.092 medlemmer eller 44 %.


(Totalt antall medlemmer fra 2006 til 2016)

Aldersgruppa under 12 år viste en sterk vekst fra 2006 til 2010, hvoretter den stabiliserte seg i overkant av 1.000 medlemmer.


(Aldersgruppe under 12 år)

Aldersgruppa 13 – 19 år hadde 783 medlemmer i 2006, og hadde ved utløpet av 2016 866 medlemmer.


(Aldersgruppe 13 til 19 år)

Aldersgruppa 20 – 25 år er i de aller fleste klubbene i Oslo betydelig mindre enn de øvrige aldersgruppene.
Slik er det også hos oss i VIF. Utviklingen ser slik ut:


(Aldersgruppe 20 til 25 år)

Aldersgruppa over 25 år har blitt redusert fra 1.096 i 2006 til 824 ved utgangen av 2016, altså med 272 medlemmer (25 %).


(Aldersgruppe over 25 år)

Samlet sett så ser vi at Vålerengens Idrettsforening klart har styrket seg som en barne- og ungdomsforening.
Dersom det er ønskelig med en oversikt over den enkelte idrett, så ta kontakt med Odd Syversen på odd@lekos.no

Oslo 04.12.2017 / Odd