Aldermansligaens støttefond

Vålerengens Idrettsforenings Aldermannsliga har et støttefond. Her kan alle klubbene i VIFs breddeidretter søke om økonomisk bistand til sitt medlemsarbeid.

  1. Vålerengens Idrettsforenings Aldermannsliga har etablert et støttefond basert på de samlede inntektene fra ligamedlemmenes grasrotandel.

  2. Klubbene i VIFs breddeidretter er potensielle søkere for støtte til arbeid de utfører for sine medlemmer.

  3. Status pr. 31.12. hvert år er utgangspunktet for hvilket samlet beløp det kan søkes fra for det kommende kalenderåret.

  4. Konkrete og begrunnede søknader sendes Ligastyret, som behandler, vedtar og bevilger.

  5. Frister for søknader er: 1. februar og 1. september hvert år.

    Søknad som ikke kommer fra breddeklubbens styre, men fra et enkelt lag, må inneholde bekreftelse på at styret godkjent søknaden.