Vålerengens Idrettsforening styre 2018/ 2019

Leder: Svein Larsen, nestleder Svein Østreng, sekretær Tanja Johansen og styremedlemmer Mette Selvaag og Sissel Andresen. Varamedlem Kjell Winther.

Fra venstre Svein Østreng, Mette Selvaag, Svein Larsen, Tanja Johansen og varamedlem Kjell Winther.
Nyvalgt styremedlem Sissel Andresen var ikke til stede.

 

Kontakt med hovedstyrets arbeidsutvalg:

Leder Svein Larsen, epost: Svein21@gmail.com, telefon 930 43 400

Sekretær Tanja Johansen, epost: tanja.johansen@getmail.no, telefon 986 22 818.