Tildeling av Vålerengens Idrettsforenings fortjenstmedalje

Hovedstyret har vedtatt at fortjenstmedaljen tildeles syv medlemmer for særlig fortjenstfull og langvarig innsats for Vålerengens Idrettsforening.

Nye innehavere av Fortjenstmedaljen i Vålerengens Idrettsforening:

Hovedstyret har etter forslag fra Hedersbevisningskomiteen vedtatt at følgende medlemmer skal tildeles
Fortjenstmedaljen for særlig fortjenstfull og langvarig innsats for foreningen som enten aktiv, tillitsvalgte i
foreningen eller i overordnende organisasjonsledd:

Arne Haukeberg, Kjell Erik Knutsen, Odd Skarheim, Leif Strandebø, Helge Sørlie, Jarle Teigøy og Svein Østreng.