OPPNEVNELSE AV HISTORIEGRUPPE - 6. FEBRUAR 2019

HISTORIEN GJØR EN KLUBB TIL NOE MER ENN BARE ET PRODUKT AV SAMTIDEN. Vålerengens Idrettsforening har etter 106 år oppnevnt en historiegruppe under VIF. Organisatorisk legges den under hovedforeningens styre. Oppnevnte medlemmer er Bjørn Arild Gjerdalen, Jarle Teigøy og Svein Østreng (styrets representant).

Bakgrunn: Vålerenga Fotball fikk sin egen stadion i 2017 etter 104 års virke. Vålerenga Historielags idrettsgruppe har på vegne av VIF samlet VIF-historisk materiale som bilder, drakter og andre klenodier i over 20 år. Nå kan endelig materialet samles på egen stadion og egnede lagerrom blir klargjort i disse dager. Det er  derfor relevant at en egen historiegruppe under VIF blir  opprettet, slik at klubben selv tar ansvar for klubbens historiske materiale.  I tillegg har man sett at det er nødvendig å forsterke formidlingen av VIF-historien både innad og utad. Et av tiltakene ble påbegynt i 2018 ved Vålerenga Fotballs leder Rune Hansen:   Vål`enga sjela inn i eget hus - prosjektet. Det er snakk om VIFs formidling av klubbens kulturarv. Videre er VIF-skolen relansert i 2018.

HISTORIEGRUPPAS OPPGAVER:

1.  Sikre VIF historisk materiale.

Materiale som i dag er samlet av Idrettsgruppa i Vålerenga Historielag blir overført til Historiegruppa og lagres på tildelt lokale på Intility Arena.

 Historiegruppa vurderer fortløpende hva som bør sikres av materiale for fremtiden og lagrer det i Historiegruppas lokaler på Intility Arena. Historiegruppa står for logistikk og målet er å registrere alt materiale i en egen database.

2.  Innsamle løpende  VIF historisk materiale og etablere samarbeid med klubbene i forhold til oppgaven.

3.  Sørge for at VIFs  historie og VIF historisk statistikk blir formidlet.

A. Nettsider.

Sikre at idrettsklubbenes nettsider er oppdatert med den respektive idretts historie via historisk tekst, bilder og statistikk.

B. Utstillinger/utsmykninger.

Historiske utstillinger på Intility Arena og Jordal Amfi, Vålerenga Historielags årlige utstilling og andre relevante steder.   

Herunder utsmykninger på Intility Arena og Jordal Amfi. (Egen Stadiongruppe/utsmykningsgruppe er i gang i forhold til fotballstadion).

C. Foredrag og bydelsvandring .

Foredrag i VIF-relaterte settinger som f.eks. VIF skolen. Bydelsvandring, f.eks.  i samarbeid med Vålerenga Historielag.

D. Bøker og tidsskrifter.

Bidra med materiale og egne nye bokprosjekt.

Relevante samarbeidspartnere for historiegruppa er  Idrettsklubbene, Aldermannsligaen, Dameligaen, ex-vifgruppa, Vålerenga Historielag, redaktører i medlemsbladet og internettsidene.