Innkalling til Årsmøte i Vålerengens Idrettsforening.

Årsmøtet finner sted onsdag 20. mars 2019 kl. 1800 i Brakka på Valle.

Årsmøte i Vålerengens Idrettsforening

Sakspapirene til årsmøtet fås ved henvendelse til hovedstyrets sekretær Tanja Johansen. 
Send mail til: Tanja.Johansen@procurator.com

Onsdag 20. mars 2019 kl. 1800 Brakka på Valle

 1. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden
 2. Godkjenning av fullmakter
 3. Valg av dirigent, sekretær, samt to personer til å undertegne protokollen
 4. Styrets beretning
 5. Foreningens rolle og arbeidsoppgaver
 6. Beretning og regnskap fra stiftelsen Tippens Fond
 7. Regnskap 2018
  1. Revisjonsrapport
  2. Godkjenning av regnskap og disposisjoner
 8. Innkomne forslag
 9. Fastsettelse av kontingent
 10. Jordal Idrettspark og eventuelt andre idrettspolitiske spørsmål av betydning for klubbene v/Byrådsleder Raymond Johansen
 11. Planer for utsmykking av Intility Arena og Nye Jordal Amfi v/Rune Hansen
 12. Budsjett 2019
 13. Valg
  1. Hovedstyre
  2. Komiteer og utvalg
  3. Revisor
  4. Ny valgkomité (styrets innstilling)