Protokoll fra årsmøtet i Vålerengens Idrettsforening 2019

Vedlagt er protokollen fra årsmøtet 2019